Linux voor beginners/De terminal - Wikibooks

Binaire bestanden worden overgeslagen om vergissingen te voorkomen. Het detecteren van binaire bestanden is echter niet 100% betrouwbaar. Invoerbestanden worden gescand op binaire tekens die gewoonlijk niet in tekstbestanden voorkomen. Maar het is mogelijk dat een binair bestand enkel normale teksttekens bevat. Veel Unix commando’s hebben z.g. opties die het programma beı̈nvloeden, en die meestal met een − teken beginnen. Bij het ps commando hebben we bijvoorbeeld de -u optie gezien. De opties worden ook in de DESCRIPTION sectie beschreven (en ze worden natuurlijk in de SYNOPSIS genoemd). --tlsauthtype <type> Set TLS authentication type. Currently, the only supported option is "SRP", for TLS-SRP (RFC 5054). If --tlsuser and --tlspassword are specified but --tlsauthtype is not, then this option defaults to "SRP". This option works only if the underlying libcurl is built with TLS-SRP support, which requires OpenSSL or GnuTLS with ... In de meeste Linux-systemen staat de terminal nog altijd centraal, in de andere distro's is de terminal nog duidelijk zichtbaar. De terminal is een tekst console waar je commando's in typt om zo opdrachten aan je besturingssysteem of aan een specifiek programma te geven, ook vaak aangeduid met de term commandline.Veel Linux-gebruikers beweren dat "de muis gemakkelijke dingen gemakkelijk houdt ... unix−line−discard (C−u) Kill backward from point to the beginning of the line. The killed text is saved on the kill-ring. kill−whole−line. Kill all characters on the current line, no matter where the cursor is. kill−word (M−d) Kill from the cursor to the end of the current word, or if between words, to the end of the next word.

[index] [6923] [4625] [5379] [3322] [4667] [92] [3957] [6172] [4046] [1666]

http://binary-option-trade.ningpteroc.ga